Đoàn TN - Hội LHTN

TIÊU CHÍ XÂY DỰNG “LỚP HỌC THÂN THIỆN, TÍCH CỰC”

 

TR­ƯỜNG THPT HOÀNG QUỐC VIỆT

                    ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                       

            Đông Triều, ngày 05 tháng 9 năm 2011.

TIÊU CHÍ XÂY DỰNG “LỚP HỌC THÂN THIỆN, TÍCH CỰC”

- Thực hiện nhiệm vụ năm học 2011 – 2012

- Căn cứ kế hoạch triển khai xây dựng “ trường học thân thiện, học sinh tích cực” của trường THPT Hoàng Quốc Việt. Nhà trường và Đoàn trường triển khai xây dựng tiêu chí và công nhận “Lớp học thân thiện tích cực” như sau:

I. MỤC ĐÍCH: Nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác giáo dục trong nhà trường về mọi mặt cho các em học sinh.

II. CÁC TIÊU CHUẨN VÀ TIÊU CHÍ CỦA “LỚP HỌC THÂN THIỆN, TÍCH CỰC”

TIÊU CHUẨN 1: LỚP HỌC SẠCH ĐẸP, AN TOÀN

Tiêu chí 1: Vệ sinh trong và ngoài lớp học

- Lớp học phải luôn đảm bảo có giỏ rác.

- Lớp học luôn sạch sẽ, không xả rác bừa bãi trong lớp học.

- Mỗi lớp phải đăng ký và tham gia chăm sóc, dọn vệ sinh một khu vực trong khuôn viên nhà trường có hiệu quả.

Tiêu chí 2: Trang trí lớp học:

- Thường xuyên giữ gìn ảnh Bác Hồ; khẩu hiệu, rèm tránh nắng sạch sẽ, gọn, đẹp.

- Trên tường luôn sạch sẽ, không có các vết viết, vẽ, dấu chân bẩn.

- Bàn học luôn sắp xếp gọn gàng, không viết và vẽ lên bàn.

Tiêu chí 3: Lớp học an toàn:

- Các thành viên trong lớp đoàn kết, giúp đỡ nhau trong cuộc sống.

- Không gây gổ, đánh nhau trong và ngoài lớp, ngoài trường.

- Không vi phạm luật ATGT.

- Mọi thành viên trong lớp phải có ý thức gìn giữ và bảo vệ hệ thống điện, bàn ghế trong phòng học.

- Không mang các hung khí hoặc các vật dụng gây sát thương vào trường, lớp học.

TIÊU CHUẨN 2: CÓ CÁC TIẾT HỌC TÍCH CỰC TRONG NGÀY, TUẦN, THÁNG.

Tiêu chí 4: Số lượng tiết học tích cực

Trung bình mỗi ngày học, tuần học, tháng học lớp phải có ít nhất 2/3 tiết học tích cực ( không tính những tuần thi và tuần nghỉ quá ½ số tiết học trong tuần ).

Tiêu chí 5: Yêu cầu tiết học tích cực:

- Là tiết học tốt (điểm 9, 10)

- Số HS vắng học không quá 2 HS trong tiết học, không có vắng học vô lý do.(Trừ những trường hợp vắng do nghỉ điều trị bệnh dài ngày, có ý kiến xác nhận của GVCN và Đoàn trường)

- Học sinh tham gia xây dựng bài sôi nổi ( trên 50%).

- Không có học sinh bị điểm yếu, kém trong tiết học.

TIÊU CHUẨN 3: CÓ CÁC HOẠT ĐÔNG GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG, SINH HOẠT TẬP THỂ, ỨNG XỬ, GIAO TIẾP.

Tiêu chí 6: Đối với cán bộ đoàn và cán bộ lớp:

- Phải tham gia đầy đủ các đợt tập huấn kỹ năng của Đoàn trường.

- Tập huấn lại được cho các thành viên trong lớp.

- Gương mẫu, nhiệt tình trong mọi công tác.

Tiêu chí 7: Đối với tập thể lớp:

- Biết được các kỹ năng sống cơ bản sau khi được tập huấn.

- Ứng xử có văn hóa, gọi bạn xưng tên; không văng tục, chửi thề.

- Có các buổi sinh hoạt chi đoàn và sinh hoạt 15 phút đầu giờ hiệu quả; được đoàn trường đánh giá trên 80% các tiết sinh hoạt loại Tốt, không có các tiết bị xếp loại yếu.

- Có kỹ năng sinh hoạt tập thể: tổ chức được các trò chơi nhỏ, múa hát tập thể, tham gia đồng diễn …khi được yêu cầu.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. GVCN và các lớp học: Các lớp nghiên cứu các tiêu chí, thảo luận và đăng ký xây dựng “ Lớp học thân thiện, tích cực”.

2. Nhà trường và Đoàn trường:

- Bồi dưỡng, hướng dẫn các lớp thực hiện theo các tiêu chuẩn và tiêu chí.

- Nhà trường và Đoàn trường kiểm tra đột xuất 3 lần một năm và định kỳ để tổng hợp, đánh giá việc thực hiện của các lớp.

IV. CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ, KHEN THƯỞNG:

- Nhà trường sẽ tổng kết đánh giá 3 lần một năm, khen thưởng vào cuối kỳ học và cuối năm học.

- Những lớp đạt “ Lớp học thân thiện, tích cực” sẽ được cấp giấy công nhận danh hiệu “ Lớp học thân thiện, tích cực” và khen thưởng vào cuối năm học.

TRƯỜNG THPT HOÀNG QUỐC VIỆT

HIỆU TRƯỞNG

( Đã ký )

Bùi Thị Bích Vân

T/M BCH ĐOÀN TRƯỜNG

Bí thư

( Đã ký )

Nguyễn Xuân Huy